Coaching

Według   ICF   (International   Coach  Federation)  coaching   jest  partnerską  współpracą
z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.

.


Jest to metoda osobistego i zawodowego doskonalenia, która opiera się na założeniu, że wszystko czego potrzebujemy do osiągnięcia życiowych celów, już mamy – tylko – trzeba nauczyć się te zasoby wykorzystywać. Podczas procesu coachingowego wydeptuje się ścieżkę do własnych talentów, możliwości, umiejętności, o których czasem nawet nie mieliśmy pojęcia.
Coaching nie sięga do przeszłości, nie analizuje tego, co się zdarzyło. Natomiast skupia się na chwili obecnej i na przyszłości. Coaching pomaga zmienić sposób spostrzegania świata
i to, co nam się przydarza. Nowe spojrzenie może nam pozwolić przeskoczyć ze świata problemów do świata rozwiązań.

Oferujemy Państwu zatem doskonalenie osobowości przez naszych akredytowanych coachów (ACC ICF), którzy realizują proces coachingowy zgodnie z Kodeksem etyki ICF.

Znając wysokie standardy przyznawania akredytacji ICF polecamy coachów zrzeszonych w ICF Polska – lista coachów znajduje się pod tym linkiem

Obszary realizacji coachingu

Coaching osobisty/ Life coachingCelem coachingu osobistego/life coachingu jest dążenie do rozwoju i wzrostu jakości życia prywatnego oraz  osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym i osobistym. …….WIĘCEJ

Coaching kariery/Career coaching  jest propozycją dla osób które w sposób świadomy kierują własną karierą zawodową oraz rozwojem osobistym. …….WIĘCEJ

Coaching zespołowy/ Team coaching –  jest propozycją dla zespołów, grup pracowniczych, które chcą rozwijać i optymalizować swoje zasoby oraz zwiększać skuteczność osiągania celów…….WIĘCEJ

Buisness Coaching – w obszarze korporacji i biznesu związany z tematyką zawodową,
z przebiegiem pracy, realizacją celów firmy.

Executive coaching – przeznaczony dla kluczowych osób w firmie, skierowany jest przede wszystkim do kadry zarządzającej. Prowadzi się go w celu polepszenia sposobu podejmowania decyzji strategicznych i zdolności przywódczych. Jest procesem rozwoju kompetencji menadżerskich, rozszerza perspektywę dotychczasowych sposobów zarządzania.

Kontakt bezpośredni do coachów:

Elżbieta Nell Chojnowska
– akredytowany coach ACC ICF – tel 697709556

Przemysław Chojnowski
– akredytowany coach ACC ICF – tel 535895551